Kluizen

Is het nou een kluis, brandkast, inbraakwerend kast, vrijstaande kast  of braak en brandwerende kast?  Er zit wel degelijk verschil in, ik zal hieronder de verschillen opsommen:

Kluizen heb je in losstaande kasten en je heb ze die in een muur zijn verwerkt in kluizen waar je in kan lopen tot kleine ingemetselde kluizen.

Dit zijn over het algemeen voor inbrekers zware kluizen om open te breken, let wel dat als een inbreker ongestoord zijn gang kan gaan dat elke kluis te openen is, het is de truc om op een dusdanige wijze detectie aan te brengen  dat bij de eerste de beste braakpoging er een alarm wordt geactiveerd. Als dat goed werkt dan is hetgeen dat u er in opbergt veilig.

Brandkasten en kluizen

Een safe, brandkast of kluis is bedoeld om belangrijke papieren, cash geld,  computer back-ups en andere waardevolle goederen veilig te bewaren in het geval van brand en diefstal. Schade aan- en het wegnemen van waardevolle goederen kan door  het gebruik van een kluis of safe worden voorkomen.

Vaak wordt een brandkast voor de veiligheid extra zwaar gemaakt of ingemetseld, om zo te voorkomen dat dieven deze gemakkelijk mee kunnen nemen. Om te zorgen dat een brandkast niet gemakkelijk kan worden geopend, wordt gebruik gemaakt van diverse sloten. We onderscheiden hierbij sleutelsloten, tijdsloten of cijfersloten. Combinaties van deze sloten komen ook geregeld voor.

Essentieel is dat de kluis of brandkast zó is verankerd of vastgezet, dat het (vrijwel) onmogelijk is deze te openen en mee te nemen. Tevens moet een kluis bescherming bieden tegen hoge temperaturen van buitenaf. De temperatuur is in de kluis moet zodanig laag blijven dat belangrijke documenten, cd’s en cash geld hitte van buitenaf goed kunnen doorstaan.

Brandkasten en kluizen zijn er in verschillende groottes. Er zijn zelfs kluizen die ingebouwd zijn en een hele ruimte beslaan. Banken hebben vaak een dergelijke kluisruimte die zo groot is, dat er zelfs in kan worden rondgelopen. In deze ruimte bevinden zich aparte, afsluitbare safes die door klanten worden gehuurd om waardevolle spullen veilig achter slot en grendel te bewaren. De toegang tot de kluisruimte is in de meeste gevallen voorzien van een verzwaarde metalen deur.

Beveiliging van kluizen en brandkasten

Er zijn verschillende methodes om een kluis of brandkast goed te beveiligen.

Een elektronisch slot zorgt er voor dat de kluis of brandkast enkel en alleen met meerdere codes kan worden geopend. Vaak zijn deze codes gekoppeld aan een bepaalde tijd. Na het invoeren van de code dient men bijvoorbeeld een half uur te wachten. Deze vertraging wordt op veel kluizen toegepast. Ook zijn er brandkasten en kluizen die alleen op een specifiek dagdeel kunnen worden geopend. Na sluitingstijd van een winkel bijvoorbeeld.

In kluizen is vaak een alarmsysteem aangebracht  in combinatie met een trildetector. Als er beweging in de kluis wordt waargenomen gaat er automatisch een melding naar de alarmcentrale.

De binnenzijde van een kluis is zeer robuust en verstevigd met roestvrij staal en mangaanplaten. Hiermee wordt voorkomen dat een snijbrander of boor een opening kan maken. De buitenkant van een brandkast is vaak verzwaard met een zeer sterke betonsoort. Het verwijderen van de scharnieren betekent niet dat de deur kan worden geopend. Bij het dichtdraaien van de kluis zorgen stevige pennen er voor dat de deur compleet vast komt te zitten.

Inbrekers die met een boor, thermische lans of snijbrander een kluis proberen te openen, stuiten vaak op een ingebouwd glasplaatje. Als deze breekt schiet een touwtje los en een beveiligingspen omhoog die de kluis barricadeert. Openen is hierna onmogelijk.

Vrijstaande kluizen

Vrijstaande kluizen, eigenlijk hetzelfde verhaal als eerder met het verschil dat deze kasten goed vast gezet dienen te worden aan de muur en aan de vloer. 

Brandkast

Brandkasten, zoals de naam het eigenlijk al zegt beschermen deze kasten voornamelijk tegen de hitte van brand en zijn uitermate geschikt voor het opslaan van documenten en papieren.

Qua inbraakwering stellen deze kasten over het algemeen niet veel voor en heeft een beetje inbreker zo’n kast veelal in een kort tijdsbestek open.

Wij schrikken wel eens als wij een brandkast openmaakt hebben, wat mensen er voor waarde inleggen. Totaal onverantwoord.

Inbraakwerende kasten

Brand- en inbraakwerende kasten, dit soort kasten zijn een combinatie van eerder genoemde en is veelal de beste keuze.

Waar op te letten bij het aanschaffen van een brand- of inbraakwerende kast:

Het belangrijkste is wat gaat u er in doen, dat zijn 2 dingen belangrijk:

Punt 1: Het volume inhoud van de kast, het makkelijkste is om alles wat u in uw brand /inbraakwerende kast wilt veilig stellen op een hoop te formeren zodat u de benodigde inhoud op kunt meten, neem altijd een 20% meer aan inhoud zodat als u in de loop der jaren wat meer waardevolle objecten verzamelt u daar alle ruimte voor heeft.

Punt 2: Waardeberging, de waardeberging bepaalt wat de waarde mag zijn wat u in de kast mag opbergen, dit heeft voornamelijk met de verzekering te maken, als u voor €100.000 aan waarde opbergt in een kast die een waardeberging heeft van €10.000 dan zal de verzekering de waarde van €100.000 nooit niet vergoeden.

Waar ik een kast met een berging van €10.000 in een paar uur open kan maken daar heb ik voor een kast met een berging van €100.000 een paar dagen nodig.

Staar u nooit blind op waardeberging, als u erfstukken heeft waar u aan gehecht bent dan zal een  schadevergoeding van de verzekering u wel wat waarde brengen maar u erfstukken zijn weg.

Het plaatsen van een brand /inbraakwerende inbouwkast deze  moet goed ingemetseld worden, dat moet veel zwaarder gebeuren dan standaard metselwerk, een kast kan ingestort worden met beton, dan moet er wel bewapening aangebracht worden in het beton, u kunt er ook stalen kogels ingooien en straatklinkers zijn ook vervelend voor kwaadwillenden.

De ontmanteling moet ook echt dik zijn, minimaal 50 cm.

Het plaatsen van een vrijstaande brand en inbraakwerende kast, zorg er voor dat u de kast goed verankert, als u de kast aan de onder en aan de achterzijde kunt bevestigen dan moet u dat altijd doen, dit kunt u met goede pluggen, chemische ankers of met keilbouten doen.

De muur en of de vloer moet stevig zijn en de kast moet echt goed vastgezet worden, een kast die gebracht is kan men ook weer meenemen hoe zwaar ook.

Verschillende sloten

Klavierslot

U kunt kiezen voor een klavierslot maar bedenk dat u dan altijd met een grote sleutel bent opgescheept en de kans bestaat dat de inbreker heel uw woning of bedrijfspand overhoop gooit op zoek naar de sleutel.

Mechanisch codeslot

Mechanisch codeslot met een draaischijf, dit is mits een goed slot een veilige keuze maar de meeste mensen vinden het ondingen en weten vaak na een paar dagen niet meer hoe het werkt was het nou 4x links 3x rechts 2x links en 1x rechts ? Of was het 5x rechts.

Digitaal codeslot

Digitaal codeslot, ook hier zijn hele goede en veilige variaties in over het algemeen worden deze sloten als prettig worden ervaren.

Digitale sloten zijn er ook met tijdsvertraging deze worden vaak toegepast in winkels om overvallers te ontmoedigen.

Combinaties van bovenstaande sloten zijn ook mogelijk en bij de hogere waardebergingen zijn combinaties veelal verplicht.

Het aanschaffen van een inbraakwerende kast vergt overdenking om tot een verstandige keuze te komen.

Bel ons